FB-pixel

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

 Letölthető dokumentum

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a honlapon található tájékoztatásokat és a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

 

Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot:

Gyarmati Edina

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Holló utca 27. fszt. 11.
Adószám: 58142853-1-35
Nyílvántartási szám: 56779183

Nyilvántartásba vevő: ... Kormányhivatal ... Főosztály (ami az EV papíron van)
Statisztikai számjel: 58142853-4791-231-15

Üzlet: Kreatív Alkotó Műhely - E.Gy. Studio
4400 Nyíregyháza, Holló u 27. fsz. 11. üzlet

telefon: +36 70 361 4793 (Mónika)
+36 30 202 1204 (Edina) 
e-mail:  info@egydesign.hu

Nyitvatartás és csomagfelvétel:

Hétfő: 08:00-16:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-18:00
Szombat-Vasárnap-Zárva

 

 

 

 1. Az ÁSZF hatálya. 3
 2. Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai 4

III.    A Szerződés létrejötte. 5

 1. Termékinformációk elérhetősége. 5
 2. Árak. 5
 3. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja. 6
 4. Szállítási információk. 6
 5. A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése) 7
 6. A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése. 7
 7. Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása. 8
 8. A Vásárló személyes adatainak megadása. 8
 9. A vásárló nyilatkozatai 8
 10. Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése. 8
 11. A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása. 8
 12. A megrendelés visszaigazolása. 8
 13. A megrendelések feldolgozása. 8
 14. A szerződésszerű teljesítés követelményei 9
 15. Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról 9

VII.       Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok. 10

 1. Kellékszavatosság. 11
 2. Termékszavatosság. 13
 3. Jótállás. 14
 4. A szavatossági és jótállási igények intézésének rendje. 16

VIII.      Weboldal használatának egyéb feltételei 17

 1. Panaszkezelés. 18
 2. Jogi igények érvényesítése – Online vitarendezés, Békéltető Testület, hatósági eljárás. 18
 3. Egyéb rendelkezések. 21
 4. Szerzői jogok. 21
 5. Magatartási kódex. 21
 6. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 21
 7. Adatkezelés. 21
 8. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás 21
 9. ÁSZF-re irányadó jog. 22

 

 

 

                                                                                                                                                       I.      Az ÁSZF hatálya

Az egydesign.hu domain néven üzemelő Webáruház szolgáltatását a weboldalon elhelyezett tájékoztatókban és az Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) meghatározott feltételek szerint lehet igénybe venni.

A jelen ÁSZF az üzemeltetést végző Vállalkozás, (a továbbiakban: mint Eladó, mi), valamint a Webáruházban meghirdetett termékek vásárlója (a továbbiakban Vásárló, Ön) között, mint távollévők között létrejövő, elektronikus úton kötött szerződés feltételeit tartalmazza, a Felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, ide értve a honlapon keresztül történő megrendelés leadására, szállítási és fizetési feltételekre, a szerződéskötésre, a Felek szerződésszerű teljesítésére, hibás teljesítés esetére, az elállási jogra vonatkozó feltételeit és tartalmazza továbbá mindazon fogyasztói tájékoztatást, amelyet az Eladó számára a vonatkozó jogszabályok előírnak. Ahol a jelen dokumentum fogyasztót jelöl, ennek fogalommeghatározását ld. az I. fejezetben). A jelen dokumentum tartalmazza továbbá a honlap használatának egyéb feltételeit és a meghirdetett szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

Az Eladó a szolgáltatását Magyarországról nyújtja és Magyarország területén vállalja a megrendelt termékek kiszállítását.

Az ÁSZF a weboldalon való közzététel napján válik hatályossá.

A személyes adatok kezelésének feltételeiről szóló tájékoztatást – az EU Általános adatvédelmi rendeletében előírt tartalommal – a Webáruház külön menüpontjában letölthető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 1. ÁSZF-ben használatos fontosabb fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik;

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;

Felek: az Eladó és a Vásárló együtt;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; egyes rendelkezések a fogyasztó jogaira és kötelezettségeire állapítanak meg szabályokat, ezért azokat a rendelkezéseket, amely kifejezetten a fogyasztóra vonatkoznak, kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlóra kell alkalmazni.

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Eladó a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az Eladó számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék vagy áru: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért vagy a digitális szolgáltatás nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vásárló: A Webáruházban meghirdetett termékek megvásárlását megrendelés útján kezdeményező személy;

Webáruház: olyan weboldal/honlap, amely elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt (termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít);

                                                                        II.      Az Eladó és a szerződés teljesítésében részt vevő partnerek adatai

 

Az Eladó adatai:

Cégnév: Gyarmati Edina EV.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Holló utca 27. fszt. 11.
Adószám: 58142853-1-35
Nyílvántartási szám: 56779183

Nyilvántartásba vevő: ... Kormányhivatal ... Főosztály (ami az EV papíron van)
Statisztikai számjel: 58142853-4791-231-15

Bankszámlaszám: 12042816-00505000-00100007

Üzlet: Kreatív Alkotó Műhely - E.Gy. Studio
4400 Nyíregyháza, Holló u 27. fsz. 11. üzlet

telefon: +36 70 361 4793 (Mónika)
+36 30 202 1204 (Edina) 
e-mail: info@egydesign.hu

 

A Tárhely szolgáltató adatai

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 18-20. Fszt. 4.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu

 

Kiszállítást végző partenerünk:

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (SZERZŐDÖTT PARTNER)

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

e-mail: info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Telefon: +36 1 802 0265

Mobil: +36 20 890-0660

 

MAGYAR POSTA ZRT. (NEM SZERZŐDÖTT PARTNER)
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463

Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Postacím: Budapest 1540
Telefon: +36-1-767-8200
Webcím: http://www.posta.hu

 

 

 

Pénzügyi szolgáltató partnerünk

 

Global Payments Europe s.r.o Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., Cégjegyzékszám: 01-17-000804,

Adószám: 24701736-2-43

Ügyfélszolgálat: Telefon: +3613242248

Email: ugyfelszolgalat@globalpay.hu

 

                                                                                                                                          III.      A Szerződés létrejötte

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint Vásárló abban az esetben kezdeményezhet megrendelést, ha az Általános szerződési feltételeket elfogadja. Az ÁSZF letölthető a weboldalunk ÁSZF menüjéből.

Weboldalunkon történő rendeléshez nem kell előzetesen regisztrálnia, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a kosár tartalmának véglegesítése során.

Kérjük, hogy megrendelése elküldése előtt szíveskedjen tájékozódni a fizetési és szállítási feltételekről, mivel a megrendelését csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha ezen feltételeket elfogadja.

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A vásárló szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton kötelesek vagyunk késedelem nélkül visszaigazolni.

A szerződés az Ön vételi ajánlatának Vállalkozásunk, mint Eladó által történő elfogadásával jön létre az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételekkel, magyar nyelven.

A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban az elküldött megrendelésekre a vételi ajánlat elküldésének időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

AZ ÁSZF a Webáruház e célra szolgáló menüpontjából is letölthető, illetve nyomtatható.

1.                  Termékinformációk elérhetősége

A Webáruházban személyre- illetve alkalomra szóló ajándékok, illetve dekorációk megvásárlására van lehetőség.

A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatást a termékeknél szereplő leírások tartalmazzák. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére.

Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérjük kattintson a „Kérdése van a termékről?” linkre, vagy az Eladó adatai között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az Eladóval.

Az Önnek tetsző termékeket pedig a kedvenceikhez adhatja, és böngészhet tovább anélkül, hogy újból rá kellene keresnie ugyanarra a termékre.

2.                  Árak

A Webáruházban feltüntetett vételárak, illetve egységárak forintban értendők. Az eladó ÁFA értékesítés szempontjából adómentes, így a feltüntetett áraknak ÁFA tartalma nincs.

 

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett vételárak az egyéb felmerülő költségeket nem tartalmazzák. A termékek vételárán felül felmerülő valamennyi költséget a „kosár” menü tartalmazza (pl. szállítási költségek, fizetés teljesítéséhez kapcsolódóan felmerülő költségek). Külön csomagolási költséget nem számítunk fel.

Kupon kedvezmények igénybevétele:

 A Webáruház bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában.

Kupon akciók esetén a vételárból történő kedvezmény érvényesítéséhez a kupon kódját az érvényességi idején belül be kell írni a kosár menü megfelelő mezőjébe.

Egy megrendeléshez csak egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az aktuális kupon akcióra vonatkozó feltételek tartalmazzák.

Eljárás hibás ár feltüntetése esetén:

Amennyiben a tőlünk elvárható gondosság ellenére olyan árat tüntettünk fel a termék mellett, amely 0,- ft, ebben az esetben az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolása során felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben Ön ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a vételi ajánlata visszavonásának joga.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelésének elfogadása esetén a megrendelésben feltüntetett eladási ár érvényes, abban az esetben is, ha időközben árváltozás történt.

3.                  A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjfizetésének módja

A Vásárló a termék(ek) vételárát és a szállítással kapcsolatban felmerülő költségeket a 3.-4. pontokban foglaltaknak megfelelően teljesítheti.

Előre utalással történő teljesítés: 

Az előre utalás választása esetén a megrendelés megerősítéséről e-mailt küldünk, mely tartalmazza a Vállalkozás adatait, a bankszámlaszámot, a Számlavezető Pénzintézet nevét, a kedvezményezett nevét, a fizetési határidőt, a rendelésazonosítót, a rendelés részleteit és a fizetendő árat. Utalása bankszámlánkra történő beérkezését követően tudjuk Önnek megkezdeni a szállítást a szállítási határidő szerint. Banki átutalás esetén tehát a pénzügyi teljesítés időpontja az a munkanap, amikor a számla ellenértékét a Vállalkozásunk bankszámláján jóváírták. Ezt a fizetési módot nem választhatja, amennyiben egyedi terméket rendelt.

Azonnali bankkártyás fizetés: 

Online bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a GP WebPay magyar nyelvű fizetőoldalára, amely a bankkártya kibocsátó társaságok legszigorúbb szabályai és biztonsági előírásai szerint működik. A fizetéseket a Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe garantálja, amely utóbbi az amerikai Global Payments Inc. európai leányvállalata. A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi).

A kártyás fizetés a GP WebPay biztonságos felületén keresztül történik, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Vállalkozásunkat nem terheli felelősség a GP WebPay weboldalán történő bankkártyás fizetés során használt banki adatok illetéktelenek részére hozzáférhetővé válásából eredő károkért. Vállalkozásunk semmilyen módon nem fér hozzá és nem tárolja a fizetési adatokat.

Az online fizetési fázisban már nincs lehetőség a megrendelése módosítására. Amennyiben mégis módosítani szeretne, akkor szakítsa meg a fizetési folyamatot, és állítson össze egy új megrendelést. Ha kifizetés után szeretne módosítani, kérjük a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot velünk.

A termék tulajdonjoga a vételár Vásárló által történő teljesítéséig az Eladót illeti.

4.                  Szállítási információk

A megrendelés során a Vásárló az alábbi átvételi lehetőségek közül választhat:

 • - személyes átvétel üzletünkben (4400 Nyíregyháza, Holló utca 27.fsz. 11.üzlet, nyitvatartási időben)
 • - GLS futárral történő házhoz szállítás, egységesen bruttó 2500 Ft az ország bármely pontjára, GLS automatába bruttó 1990Ft.
 • - MPL házhoz szállítás, EGYETEMES CSOMAGSZOLGÁLTATÁS MPL POSTACSOMAG ALAPDÍJAK alapján 5kg-ig bruttó 2950Ft.

 

Szállítási idő:

Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a raktáron lévő termékek esetében a visszaigazolástól számított 1-5nap. Abban az esetben, ha a termék egyedi megrendelés úgy a szállítási határidő 8-10 munkanap. 

Együttműködő partnerünk a GLS Hungary Kft. és MAGYAR POSTA ZRT.

Szállítással kapcsolatos reklamációk:

Kérjük a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni. Tekintettel arra, hogy Vállalkozásunk a nevében eljáró vállalkozások vagy személyek tevékenységéért felelősséggel tartozik, amennyiben az átadás-átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, jelezze a szállítónak, mivel arról a szállító köteles jegyzőkönyvet felvenni.

Kérjük, hogy a szállítással kapcsolatos panaszáról vállalkozásunkat lehetőség szerint mielőbb értesíteni szíveskedjen.

Weboldalunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az Eladó ügyfélszolgálati adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

                                                        IV.      A Szerződéskötés technikai lépései - Megrendelés (vételi ajánlat elküldése)

5.                  A megvásárolni kíván termék kiválasztása és kosárba helyezése

Az általunk értékesített termékeket termékkategóriánként lehet böngészni, illetve lehetőség van arra, hogy a weboldalon keresést indítsunk.

Az Ön által kiválasztott terméket a kiválasztott mennyiségben a „kosárba teszem” felirattal és piktogrammal ellátott gomb segítségével helyezheti a vásárlói kosárba, lehetővé téve a megvásárolni kívánt mennyiség megadását és vásárlói kosárba helyezését. A kosár tartalmának megtekintésére a Weboldal jobb felső sarkában elhelyezett ikonra történő kattintással van lehetőség.

A „kosárba teszem” gombra kattintva a termék kosárba kerülését a képernyőn megjelenő felirat igazolja. Ön ezt követően nyugodtan folytathatja a böngészést, vagy a „kosárhoz” gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát és befejezheti a megrendelést.

A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

 • Egyedi termékek megrendelésére vonatkozó további feltételek

EGYEDI, készleten lévő termékek:

A készleten lévő termékek esetén a Vásárló által megadható paraméterek (pl. felirat, szöveg v. monogram tartalma, és/vagy hímzés színe) alapján készítjük el a Vásárló igényének megfelelően a terméket. Ezen termékek megrendelése esetén csak bankkártyás fizetési lehetőség áll rendelkezésre.

EGYEDI, raktárkészleten nem lévő termékek megrendelésére vonatkozó feltételek:

 Felhívjuk szíves Vásárlóink figyelmét, hogy egyes egyedi készítésű termékek esetén a termék mellett „rendelhető” felirat azt jelenti, hogy info@egydesign.hu e-mail címre megküldött kérésének, ízlésének ismeretében a vállalkozásunk e-mailben ad árajánlatot, és határozza meg a teljesítés tekintetében a szerződés teljesítésének határidejét, a készleten nem lévő, egyedi termék elkészítésére.

Ebben az esetben a Felek között a szerződés az Eladó által adott árajánlat Vásárló részéről történő elfogadásával jön létre az Eladóval történő közlés időpontjában. Az egyedi árajánlatban nem szabályozott részletek tekintetében a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Az egyedi termékek tekintetében a fogyasztót – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - nem illeti meg az elállás joga.

6.                  Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása

A termék kiválasztását követően a „Kosár” gombra kattintással megjelenik a személyes adatok megadására szolgáló űrlap, itt választhatja ki a szállítási és fizetési feltételek közül az Önnek tetsző módot.

7.                  A Vásárló személyes adatainak megadása

A Vásárló szállítási és számlázási adatainak, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatainak megadása elengedhetetlen a szerződéskötéshez, ezért minden mezőt szükséges megfelelően, pontosan kitölteni.

8.                  A vásárló nyilatkozatai

Tekintettel arra, hogy a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, az Eladó erre vonatkozóan egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül az adatbeviteli mezők alatt adja meg az erre vonatkozó tájékoztatást.

A Vásárló az Eladó által megjelenített tájékoztatás előtt elhelyezett jelölő négyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.

9.                  Megrendelés (vételi ajánlat) elküldése

A szerződéses feltételek elfogadása és a megrendelés elküldésével felmerülő fizetési kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozat megtételét követően a „MEGRENDELÉS LEADÁSA” gombot megnyomva elküldheti a megrendelését.

A Megrendelés leadása gomb megnyomásával a Vásárlót fizetési kötelezettség terheli, melynek teljesítését a megrendeléskor választott módon köteles végrehajtani.

                                                               V.      A szerződéskötés technikai lépései - A megrendelés fogadása, elfogadása

10.             A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldésekor a képernyőn azonnali üzenetként megjelenik egy tájékoztatás arról, hogy technikailag sikeresen megvalósult a megrendelés elküldése. A Vásárló által megadott e-mail címére 48 órán belül küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Amennyiben a megrendelés elküldését követő 48 órán belül nem kap a megrendelése (vételi ajánlata) fogadásáról e-mailt, Ön az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A megadott telefonszámon a megrendelés teljesítésének visszaigazolásához további megerősítést kérhetünk annak igazolására, hogy a megrendelést valóban a megrendelőlap kitöltője kérelmezte.

11.             A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfő/ péntek történik 8.00-16.00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.

A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldött levélben tájékoztatjuk a megrendelés (vételi ajánlata) elutasításáról vagy elfogadásáról.

Az Ön megrendelésének elutasítása esetén nem jön létre a Felek között szerződés.

Az Ön által elküldött megrendelés elfogadásával a szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által elküldött – a megrendelés elfogadásáról szóló – e-mail az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A Felek között létrejött szerződéssel kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

12.             A szerződésszerű teljesítés követelményei

 

A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek,
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval.

                                                                                                VI.      Tájékoztatás a fogyasztót megillető elállási jogról

 

A távollévők között kötött szerződések esetében Önt az alábbi – jogszabályban foglalt – feltételek szerint illeti meg a szerződéstől indokolás nélkül való elállás joga.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

A fenti határidő

 • a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 • több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 

 

Ön az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére Ön tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt Önt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben élni kíván elállási jogával, úgy ezt egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni velünk. Nyilatkozatát választása szerint (pl. postán, vagy e-mailen) juttathatja el számunkra, ebből a célból felhasználhatja a Webáruházban letölthető elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Az elállási nyilatkozat megérkezését követően elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek az elállás tudomásul vételét és haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (pl. a szállítás díját is). Ez alól kivétel, ha Ön olyan kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kérjük visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszaküldés költsége Önt terheli.

A visszafizetési kötelezettség kapcsán mindaddig visszatarthatjuk az Önnek visszajáró összeget, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg a termék visszaküldéséről az Ön hitelt érdemlő igazolását nem kaptuk meg. A két időpont közötti eltérés esetén a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegyük.

Az Önnek visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Kivételek az elállási jog alól:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy nem illeti meg az elállás joga az alábbi esetben:

 

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (egyedi megrendelés alapján elkészített termékek pl.: a megrendelő választott feliratot/anyagot/színösszeállítást/méretet).

 

 További jogszabályi kivételek:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem befolyásolható, és az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke az Eladó által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél az Eladó az Ön kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, mely nem érinti az Ön által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékre kiterjedő elállási jogot;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elálláshoz fűződő jogát.

 

                                                                                                             VII.      Hibás teljesítésre vonatkozó szabályok

 

A jelen fejezetben tájékoztatjuk Önt a hibás teljesítésre vonatkozó, fogyasztót megillető kellék- és termékszavatossági jogokról, illetve az esetlegesen fennálló jótállásról és annak feltételeiről.

 

A Polgári törvénykönyv hibás teljesítésre vonatkozó szabályait a 373/2021. Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni, mely meghatározza a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályait, ideértve a szerződésszerű teljesítést, a hibás teljesítést és a kellékszavatosságra, valamint a jótállásra vonatkozó különös szabályokat.

 

Hibás teljesítés: ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

13.             Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem


Workshop
Workshop
Jelentkezz a következő alkalomra!
Várjuk szeretettel az alkotni vágyó gyerekeket nyári kézműves taborainkba & kreatív napjainkra.
DIY- KÉSZÍTSD MAGAD!
DIY- KÉSZÍTSD MAGAD!
Kreatív vagy? Szeretsz alkotni?
Akkor a "DIY Készítsd magad" csomagjaink rád várnak! Válaszd ki a Neked tetszőt!