FB-pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Letölthető dokumentum

 

Kedves Látogatónk/Vásárlónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő –tájékoztatást a Webáruházunk Látogatói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről. Kérjük, hogy amennyiben igénybe veszi Webáruházunk szolgáltatásait, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket is, melynek elfogadása nélkülözhetetlen a szolgáltatások igénybe vételéhez.

Adatkezelő és a Webáruház üzemeltetője:

 

Gyarmati Edina

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Holló utca 27. fszt. 11.

Adószám: 58142853-1-35

Nyilvántartási szám: 56779183

Nyilvántartásba vevő: ... Kormányhivatal ... Főosztály
Statisztikai számjel: 58142853-4791-231-15

Üzlet: Kreatív Alkotó Műhely - E.Gy. Studio

4400 Nyíregyháza, Holló u 27. fsz. 11. üzlet

telefon: +36 70 361 4793 (Mónika)
+36 30 202 1204 (Edina) 
e-mail: info@egydesign.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató a Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra érvényes. Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki Webáruházunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

 

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

 

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, melyhez a tárhelyet és az adatai biztonsági védelmét honlapunk fejlesztője és tárhelyszolgáltató adatfeldolgozója, a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137) biztosítja.

 

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a Webáruház Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Illetve fenti címen található üzlethelyiségünkben.

 

 

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

 • Webáruházban történő vásárlás

 

A Webáruházban történő vásárlás lebonyolítása céljából, az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlói által önként megadott alábbi adatokat kezeljük: név, telefonszám, e-mail, ország, város, irányítószám, utca, házszám, rendelés tartalma, megjegyzés, szállítási cím, választott szállítási és fizetési mód.

 

A megrendeléskor az űrlapon megadott szállítási adatokat (név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám) a kiszállítás megszervezése érdekében – a választott szállítási formától függően – a GLS csomagküldő szolgálat, vagy a Magyar Posta Zrt. részére továbbítjuk. Az adattovábbítás célja az Ön által vásárolt termékek kézbesítése és utánvéttel történő fizetés esetén a számla összegének kifizetése.

 

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön (távollévők között létrejött szerződés, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges). Fenti adatok szükségesek tehát az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

 

A bankkártyával történő fizetést a Global Payments Europe s.r.o Magyarországi Fióktelepe (Székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., Cégjegyzékszám: 01-17-000804, Adószám: 24701736-2-43, Ügyfélszolgálat: Telefon: +3613242248, Email: ugyfelszolgalat@globalpay.hu) biztosítja. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatosan a pénzügyi szolgáltató részéről kártyaadatok nem kerülnek átadásra. Vállalkozásunk a pénzügyi szolgáltatónak kizárólag a teljesítés azonosításához szükséges adatokat továbbítja. A bankkártya adatainak továbbítására a pénzügyi szolgáltató titkosított kapcsolatán keresztül kerül sor, melynek biztonságáért a pénzügyi szolgáltatót terheli a felelősség.

 

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés teljesítésétől számított 5 évig kezeljük Webáruházunk admin felületén, a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

 

 • Kapcsolatfelvétel/üzenetküldés

 

A kapcsolat menüben megadott elérhetőségen, illetve az egyes termékek mellett megtalálható „Kérdése van a termékkel kapcsolatosan” funkció igénybe vételével lehetősége van termékeinkről és a szolgáltatásainkról további tájékoztatást kérni, nekünk üzenetet küldeni, panaszt tenni. A kapcsolatfelvétel céljából az info@egydesign.hu e-mail címre írt levelében megadott nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint egyéb, Ön által megadott információkat a levelezőrendszerünkben az adatkezelési cél megvalósulásáig tároljuk, azt követően az adatok törlésre kerülnek. Amennyiben az adatkezelés az Ön és Vállalkozásunk közötti szerződés előkészítése, illetve teljesítése érdekében szükséges, tehát megkeresése nélkül nem tudjuk egyeztetni egyéni igényeit, vagy pontosítani a megrendeléshez szükséges adatokat, az adatok megőrzési idejére az 1.1., vagy az 1.3. pont rendelkezései irányadók. Ezen adatokat nem továbbítjuk harmadik személy számára. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kívánja igénybe venni Webáruházunk szolgáltatásait, adatait az üzenetre történő válaszadástól számított 1 éven belül töröljük. Panasz esetén, elállási jog gyakorlása, vagy garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés esetén az 1.4., 1.5., 1.6., pontokban foglalt törlési idők az irányadók.

 

 • Jelentkezés Workshopra

 

Amennyiben jelentkezni szeretne a Webáruházunkban meghirdetett Workshopjaink egyikére, az erre szolgáló mezők kitöltésével küldheti el jelentkezési szándékát.

 

Az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön az érintett személy. Az adatokat a szerződés teljesítésétől – jelen esetben a Workshop végétől – számított 5 évig kezeljük.

 

 • Elállás, szerződés felmondása

 

A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, aláírás), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a vásárlót terhelő pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítéséig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja az a szerződéses jogviszony (távollévők között létrejött szerződés), amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejött. Adatainak továbbítására követeléskezelés foganatosítása esetén kerülhet sor, ez esetben az adatok továbbításáról írásban tájékoztatjuk. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó.

 

 • Szavatossággal, jótállással kapcsolatos ügyintézés

 

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybe vétele keretében kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 3 évig megőrizni.

 

 • Panaszkezelés

 

Amennyiben panasza van, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 3 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

 

 • Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Webáruházunkban történő vásárlásáról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján). A személyes adatokat a vállalkozás adózási és könyvviteli feladatait ellátó könyvelő (Adólabor Kft., 4481 Nyíregyháza, Seregély utca 11. B. ép., adószám: 23759444-2-15, ) részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

 

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Webáruházunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. Ennek köszönhető pl. hogy a Webáruház „emlékszik” az Ön által a böngészés során korábban kiválasztott és kosárba tett termékekre.

 

Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges.

 

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

 

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” adatainak megőrzése, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a honlap első böngészése során megjelenő cookie sávban tud megadni a felhasználó. 

 

Adatkezelés időtartama: programfolyamat sütik: böngészés végéig, kosár tartalmának megőrzésére szolgáló süti: 1 év, Consent süti, mely a felhasználó jóvhagyását naplózza: 1 hónap, a választott nyelvet tároló süti: két hónap.

 

A Google Analytics rendszer a Webáruház látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart. A Felhasználó IP címét más google alkalmazással, más adatokkal a Google nem köti összi. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/.

 

Amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a cookie-k tárolását, előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz megfelelően használható.

 

Adatkezelés közösségi oldalakon

 

Az adatkezelés célja: A Facebook.com és az Instagram.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak, illetve a terméknek a megosztása, illetve lájkolása.

 

Az adatkezelés a Facebook.com és az Instagram.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Érintettek köre: Akik a közösségi oldalakon Weboldalunkat, termékeinket, akcióinkat kedvelik, megosztják.

 

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a Facebook Inc., szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a Facebook Inc. is hozzáfér, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

 

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

 

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

 

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, önkéntes hozzájárulás esetén az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

 

Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

 

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

 

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Webáruházban feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

 

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1393 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

 

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Webáruházban mindenki számára elérhető.

 

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

 

                                                                                                         

 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

 

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

 

A TELJES DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ ÉS MEGTEKINTHETŐ A FENTI LINKEN!!!


Workshop
Workshop
Jelentkezz a következő alkalomra!
Várjuk szeretettel az alkotni vágyó gyerekeket nyári kézműves taborainkba & kreatív napjainkra.
DIY- KÉSZÍTSD MAGAD!
DIY- KÉSZÍTSD MAGAD!
Kreatív vagy? Szeretsz alkotni?
Akkor a "DIY Készítsd magad" csomagjaink rád várnak! Válaszd ki a Neked tetszőt!